Předpis 104/2008 Sb.

Citace104/2008 Sb.
NázevZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
Částka33 (1. 4. 2008)
Účinnostod 1. 4. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
358 Vl.n. z. o nabídkách převzetí
Navržené změny8 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 104/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
420/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
188/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů4
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
204/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů7


ISP (příhlásit)