Předpis 152/2007 Sb.

Citace152/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Částka56 (29. 6. 2007)
Účinnostod 1. 7. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
153 Novela z. o důchodovém pojištění

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 152/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 


ISP (příhlásit)