Předpis 181/2007 Sb.

Citace181/2007 Sb.
NázevZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Částka59 (12. 7. 2007)
Účinnostod 1. 8. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
15 Senátní n.z. o Ústavu paměti národa
Navržené změny6 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 181/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
Derogace pasivní
160/2008novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 13. března 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studiumtotalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů1
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě3


ISP (příhlásit)