Předpis 345/2005 Sb.

Citace345/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka122 (13. 9. 2005)
Účinnostod 13. 9. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
886 Novela z. o chemických látkách
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 345/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)1


ISP (příhlásit)