Předpis 594/2004 Sb.

Citace594/2004 Sb.
NázevZákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Částka204 (3. 12. 2004)
Účinnostod 3. 12. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
750 V.n.z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 204 pod číslem 594/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1997rušíZákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 
204/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 
397/2003rušíVyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 
398/2003rušíVyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci) 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
343/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  1
344/2010rušíNařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití   
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona3
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích4
Vztahováno k
344/2010na základěNařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití   


ISP (příhlásit)