Předpis 94/2005 Sb.

Citace94/2005 Sb.
NázevZákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Částka28 (28. 2. 2005)
Účinnostod 28. 2. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
626 V.n.z. o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 94/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
77/1969rušíZákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
175/1982rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)