Předpis 269/1998 Sb.

Citace269/1998 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Částka95 (19. 11. 1998)
Účinnostod 19. 11. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
25 Vládní návrh zákona, kterým se mění z.č.500/1990 Sb...
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 269/1998 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
162/1997novelizujeZákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 
Derogace pasivní
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)