Předpis 259/2001 Sb.

Citace259/2001 Sb.
NázevZákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
Částka100 (25. 7. 2001)
Účinnostod 25. 7. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
711 Vládní návrh zákona na úhradu ztráty Konsolidační b.
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 259/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
353/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)