Předpis 210/2000 Sb.

Citace210/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Částka64 (21. 7. 2000)
Účinnostod 1. 9. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
472 Návrh zákona o vysokých školách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 210/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
Vztahováno k
465/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví 


ISP (příhlásit)