Předpis 303/1997 Sb.

Citace303/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
Částka101 (11. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
258 Návrh novely zákona o spotřebních daních
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 303/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
587/1992novelizujeZákon České národní rady o spotřebních daních 
297/1993rušíVyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spostřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice 
303/1993novelizujeZákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
144/1994rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 
65/1996rušíVyhláška Ministerstva financí o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit 
Derogace pasivní
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních1


ISP (příhlásit)