Předpis 161/1997 Sb.

Citace161/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
Částka58 (15. 7. 1997)
Účinnostod 15. 7. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
244 Vládní návrh zák., kterým se doplň. zák. ČNR č. 500/1990 Sb.
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 161/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
Derogace pasivní
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)