Předpis 202/1997 Sb.

Citace202/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka72 (28. 8. 1997)
Účinnostod 1. 10. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
132 Návrh novely občanského soudního řádu a z. ČNR č. 436/91 Sb.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 202/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
Derogace pasivní
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)