Předpis 152/1997 Sb.

Citace152/1997 Sb.
NázevZákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
Částka54 (10. 7. 1997)
Účinnostod 10. 7. 1997, zrušeno dnem 16. 6. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
109 Návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 152/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
Derogace pasivní
228/2005rušíZákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů1


ISP (příhlásit)