Předpis 306/1997 Sb.

Citace306/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Částka102 (16. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
209 Vládní návrh z. měn. a dopl. z. ČNR č.589/92 Sb., a další z.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 306/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 


ISP (příhlásit)