Předpis 93/2015 Sb.

Citace93/2015 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
Částka39 (20. 4. 2015)
Účinnostod 1. 6. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
26/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
Derogace pasivní
219/2016rušíNařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)