Předpis 91/1958 Sb.

Citace91/1958 Sb.
NázevVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Částka38 (30. 12. 1958)
Účinnostod 1. 1. 1959, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1953rušíVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
65/1955rušíVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
Derogace pasivní
191/1960novelizujeVyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
6/1967novelizujeVyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění 
178/1968novelizujeVyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
123/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
262/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992rušíZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 


ISP (příhlásit)