Předpis 90/2016 Sb.

Citace90/2016 Sb.
NázevZákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Částka36 (31. 3. 2016)
Účinnostod 15. 4. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
565 Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh
Navržené změny6 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
265/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů2
526/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů3
Vztahováno k
96/2016na základěNařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 
97/2016na základěNařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 
116/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 
117/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 
118/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 
119/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 
120/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 
121/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 
122/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 
219/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
345/2016na základěNařízení vlády o lodní výstroji 
426/2016na základěNařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 
96/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 


ISP (příhlásit)