Předpis 90/2006 Sb.

Citace90/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
Částka32 (20. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006, zrušeno dnem 1. 8. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/2002rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance 
Derogace pasivní
233/2009rušíVyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 
Vztahuje se k
21/1992na základěZákon o bankách 


ISP (příhlásit)