Předpis 90/1947 Sb.

Citace90/1947 Sb.
NázevZákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
Částka43 (10. 6. 1947)
Účinnostod 10. 6. 1947
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
372 Vládní návrh zákona o provedení knihovního pořádku stran ...
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
65/1951novelizujeZákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy1
122/1951novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy 
Vztahováno k
166/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)