Předpis 88/1968 Sb.

Citace88/1968 Sb.
NázevZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Částka27 (1. 7. 1968)
Účinnostod 1. 7. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 2009
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
171 Vládní návrh zákona o dávkách v mateřství a o přídavcích ...
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
58/1964rušíZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
65/1965novelizujeZákoník práce 
Derogace pasivní
98/1971novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte 
99/1972novelizujeZákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného1
77/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné 
106/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti 
9/1982novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
73/1982novelizujeZákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění2
57/1984novelizujeZákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících3
109/1984novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení4
112/1984novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
51/1987novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení5
103/1988novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení6
189/1988úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1979 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.7
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů7
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení8
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení9
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů10
154/1993novelizujeNařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek 
266/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů11
308/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů12
182/1994novelizujeZákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky13
241/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů14
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře15
113/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů16
61/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů17
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů18
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů22
421/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů20
169/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů21
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů23
187/2006rušíZákon o nemocenském pojištění24
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů25


ISP (příhlásit)