Předpis 80/2014 Sb.

Citace80/2014 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Částka32 (7. 5. 2014)
Účinnostod 7. 5. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
194/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)