Předpis 8/1983 Sb.

Citace8/1983 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
Částka1 (17. 1. 1983)
Účinnostod 1. 4. 1983, zrušeno dnem 7. 7. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
73/1987novelizujeVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
262/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
360/1992rušíZákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 


ISP (příhlásit)