Předpis 77/1969 Sb.

Citace77/1969 Sb.
NázevZákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Částka29 (21. 7. 1969)
Účinnostod 1. 1. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 2006
ProjednáváníČeská národní rada, 1969 - 1971
27 Vládní návrh zákona o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
175/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy1
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí2
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
94/2005rušíZákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů4


ISP (příhlásit)