Předpis 695/2004 Sb.

Citace695/2004 Sb.
NázevZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Částka235 (31. 12. 2004)
Účinnostod 31. 12. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
781 V.n.z. - emise skleníkových plynů
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
Derogace pasivní
212/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
315/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.2
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
292/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
164/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů5
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů6
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší7
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů8
Vztahováno k
150/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 
315/2005na základěNařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007 
354/2006na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007 
80/2008na základěNařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012 
12/2009na základěVyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 
287/2010na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví 


ISP (příhlásit)