Předpis 67/2011 Sb.

Citace67/2011 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
Částka26 (21. 3. 2011)
Účinnostod 1. 4. 2011
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
453/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
Derogace pasivní
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)