Předpis 67/1950 Sb.

Citace67/1950 Sb.
NázevZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)
Částka30 (10. 6. 1950)
Účinnostod 1. 4. 1950, zrušeno dnem 1. 1. 1966
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
443 Vládní návrh zákona o pracovních a platových poměrech sou...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
65/1952novelizujeZákon o prokuratuře1
59/1955novelizujeZákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů2
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců2
36/1957novelizujeZákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů3
37/1957novelizujeZákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů4
62/1961novelizujeZákon o organisaci soudů5
60/1965novelizujeZákon o prokuratuře6
65/1965rušíZákoník práce7


ISP (příhlásit)