Předpis 63/2018 Sb.

Citace63/2018 Sb.
NázevNařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Částka32 (18. 4. 2018)
Účinnostod 21. 4. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
70/2002rušíNařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob 
21/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
22/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
365/2005rušíNařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)