Předpis 585/1992 Sb.

Citace585/1992 Sb.
NázevVyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Částka116 (15. 12. 1992)
Účinnostod 15. 12. 1992, zrušeno dnem 1. 9. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
136/1982rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 
60/1987rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o změnách a doplněních vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 
Derogace pasivní
232/1993novelizujeVyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů 
22/1997rušíZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)