Předpis 568/1991 Sb.

Citace568/1991 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Částka108 (31. 12. 1991)
Účinnostod 31. 12. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
223/1992novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
26/1993rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících 


ISP (příhlásit)