Předpis 539/1992 Sb.

Citace539/1992 Sb.
NázevZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Částka109 (7. 12. 1992)
Účinnostod 31. 12. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1992 - 1992
114 Vládní návrh zákona o státní službě pro drahé kovy (punco...
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1962rušíVyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy 
30/1968novelizujeZákon o státním zkušebnictví 
34/1968rušíVyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy 
154/1980rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb. 
61/1986novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
Derogace pasivní
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů1
127/2003novelizujeZákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.2
15/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
157/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů3
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7


ISP (příhlásit)