Předpis 53/1959 Sb.

Citace53/1959 Sb.
NázevZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
Částka22 (25. 7. 1959)
Účinnostod 1. 8. 1959, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
315 Vládní návrh zákona o jednotné soustavě knihoven

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
430/1919rušíZákon o veřejných knihovnách obecních 
607/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n. 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
257/2001rušíZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)2


ISP (příhlásit)