Předpis 472/2002 Sb.

Citace472/2002 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
Částka164 (20. 11. 2002)
Účinnostod 20. 11. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
287/2002novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
Derogace pasivní
361/2003rušíZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 


ISP (příhlásit)