Předpis 47/1990 Sb.

Citace47/1990 Sb.
NázevZákon o volbách do federálního shromáždění
Částka11 (1. 3. 1990)
Účinnostod 1. 3. 1990, zrušeno dnem 31. 12. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
256 Návrh poslanců Federálního shromáždění na zákon o volbách...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
44/1971novelizujeZákon o volbách do Federálního shromáždění 
44/1971rušíZákon o volbách do Federálního shromáždění 
Derogace pasivní
208/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění1
59/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.2
60/1992úplné zněníZákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
4/1993rušíÚstavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2


ISP (příhlásit)