Předpis 462/2008 Sb.

Citace462/2008 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
Částka149 (29. 12. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009, zrušeno dnem 1. 1. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
429/2010rušíVyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 
Vztahuje se k
326/1999na základěZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)