Předpis 460/2020 Sb.

Citace460/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka189 (13. 11. 2020)
Účinnostod 13. 11. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1060 Novela z. o opatřeních - soudní řízení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
191/2020novelizujeZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 


ISP (příhlásit)