Předpis 460/2005 Sb.

Citace460/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
Částka161 (28. 11. 2005)
Účinnostod 28. 11. 2005, zrušeno dnem 1. 11. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
231/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
Derogace pasivní
371/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
356/2003na základěZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)