Předpis 449/2005 Sb.

Citace449/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
Částka157 (15. 11. 2005)
Účinnostod 15. 11. 2005, zrušeno dnem 1. 11. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
443/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 
Derogace pasivní
371/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
356/2003na základěZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)