Předpis 426/2016 Sb.

Citace426/2016 Sb.
NázevNařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Částka174 (23. 12. 2016)
Účinnostod 7. 1. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
426/2000rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 
483/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 
251/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
90/2016na základěZákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 


ISP (příhlásit)