Předpis 42/2006 Sb.

Citace42/2006 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
Částka20 (20. 2. 2006)
Účinnostod 21. 2. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
25/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)