Předpis 410/2001 Sb.

Citace410/2001 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
Částka153 (20. 11. 2001)
Účinnostod 31. 12. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
445/2000novelizujeNařízení vlády o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005 
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
242/2000vztah kZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
256/2000vztah kZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
445/2000vztah kNařízení vlády o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005 


ISP (příhlásit)