Předpis 378/2005 Sb.

Citace378/2005 Sb.
NázevZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
Částka133 (1. 10. 2005)
Účinnostod 1. 10. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
816 V.n.z. o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
Derogace pasivní
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
307/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
113/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
Vztahováno k
465/2005na základěNařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů 


ISP (příhlásit)