Předpis 370/2017 Sb.

Citace370/2017 Sb.
NázevZákon o platebním styku
Částka129 (13. 11. 2017)
Účinnostod 13. 1. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
1059 Vl.n.z. o platebním styku
Navržené změny4 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
284/2009rušíZákon o platebním styku 
156/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
140/2011rušíVyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
141/2011rušíVyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
142/2011rušíVyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
37/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
31/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
233/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. 
261/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
258/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
382/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů 
452/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Derogace pasivní
5/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku1
298/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
Vztahováno k
454/2017na základěVyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 
1/2018na základěVyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 
7/2018na základěVyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 
14/2018na základěVyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
74/2018na základěVyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 
141/2018na základěVyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 
150/2019na základěVyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 


ISP (příhlásit)