Předpis 365/2005 Sb.

Citace365/2005 Sb.
NázevNařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
Částka126 (19. 9. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
63/2018rušíNařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
56/2001na základěZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)