Předpis 355/2013 Sb.

Citace355/2013 Sb.
NázevVyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
Částka140 (11. 11. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
101/2015novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 
77/2016novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb. 
121/2019rušíVyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 
Vztahuje se k
312/2006na základěZákon o insolvenčních správcích 


ISP (příhlásit)