Předpis 34/1962 Sb.

Citace34/1962 Sb.
NázevVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)
Částka16 (30. 3. 1962)
Účinnostod 1. 4. 1962, zrušeno dnem 1. 7. 1964

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
102/1964rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)