Předpis 333/2012 Sb.

Citace333/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka123 (12. 10. 2012)
Účinnostod 1. 11. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
574 Novela z. o výkonu ústavní výchovy
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)