Předpis 328/2003 Sb.

Citace328/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
Částka107 (30. 9. 2003)
Účinnostod 30. 9. 2003, zrušeno dnem 1. 4. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
357/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel 
Derogace pasivní
136/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 


ISP (příhlásit)