Předpis 326/2020 Sb.

Citace326/2020 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Částka132 (29. 7. 2020)
Účinnostod 1. 8. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
145/2008novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování dointegrovaného registru znečišťování životního prostředí 
Vztahuje se k
25/2008na základěZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)