Předpis 315/2009 Sb.

Citace315/2009 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
Částka96 (11. 9. 2009)
Účinnostod 29. 4. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
194/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)