Předpis 315/2008 Sb.

Citace315/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
Částka101 (21. 8. 2008)
Účinnostod 1. 9. 2008, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
433 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
383/2012rušíZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1


ISP (příhlásit)